THƯ VIỆN

Ngày hội đầu tư bất động sản du lịch biển miền Trung 2019
Thứ ba, 09/07/2019
Ngày hội đầu tư bất động sản du lịch biển miền Trung 2019
Lễ giới thiệu bất động sản biển miền Trung tại Hà Nội
Thứ hai, 17/06/2019
Lễ giới thiệu bất động sản biển miền Trung tại Hà Nội
Gialai Central House hút khách hàng sau 15 phút công bố
Thứ sáu, 14/06/2019
Gialai Central House hút khách hàng sau 15 phút công bố
Lễ ký kết công chứng chuyển nhượng QSDĐ dự án GIALAI CITYGATE.
Thứ sáu, 14/06/2019
Lễ ký kết công chứng chuyển nhượng QSDĐ dự án GIALAI CITYGATE.
Khai trương Văn phòng Phú Yên ngày 05/06/2019
Thứ sáu, 07/06/2019
Khai trương Văn phòng Phú Yên ngày 05/06/2019
Elite Gallery - Timeless Stories
Thứ sáu, 07/06/2019
Elite Gallery - Timeless Stories
Ra mắt dự án GIALAI CITYGATE
Thứ sáu, 17/05/2019
Ra mắt dự án GIALAI CITYGATE
Lễ giới thiệu dự án La Maison Premium
Thứ bảy, 04/05/2019
Lễ giới thiệu dự án La Maison Premium
Lễ ra quân dự án Gialai Citygate
Thứ bảy, 04/05/2019
Lễ ra quân dự án Gialai Citygate
ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG