Tuyển dụng

Thứ bảy, 05/10/2019

Vị trí: Thư ký Tổng giám đốc
Số lượng: 01 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 30/10/2019

Thứ bảy, 05/10/2019

Vị trí: Lễ tân Hành chính làm việc tại Đà Nẵng, Tam Kỳ
Số lượng: 02 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng, Tam Kỳ- Quảng Nam
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 30/10/2019

Thứ bảy, 05/10/2019

Vị trí: Kế toán tổng hợp
Số lượng: 01 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 30/10/2019

Thứ sáu, 04/10/2019

Vị trí: Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản tại Tam Kỳ- Quảng Nam
Số lượng: 10 người
Địa điểm làm việc: Tam Kỳ- Quảng Nam
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 30/10/2019

Thứ sáu, 04/10/2019

Vị trí: Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản
Số lượng: 10 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng, Hội An- Quảng Nam
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 30/10/2019

Thứ năm, 03/10/2019

Vị trí: Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản
Số lượng: 10 người
Địa điểm làm việc: Phú Yên
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 30/10/2019

Thứ năm, 03/10/2019

Vị trí: Chuyên viên PR
Số lượng: 01 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 30/10/2019

Thứ ba, 01/10/2019

Vị trí: Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản
Số lượng: Không giới hạn
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng- Hội An- Phú Yên
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 31/10/2019
ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG