Tuyển dụng

Thứ năm, 30/01/2020

Vị trí: Lễ tân Hành chính làm việc tại Đà Nẵng
Số lượng: 01 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 29/02/2020

Thứ năm, 30/01/2020

Vị trí: Chuyên viên PR
Số lượng: 01 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 29/02/2020

Thứ năm, 30/01/2020

Vị trí: Trưởng phòng Marketing
Số lượng: 01 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 29/02/2020

Thứ hai, 13/01/2020

Vị trí: Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản tại Tam Kỳ- Quảng Nam
Số lượng: 20 người
Địa điểm làm việc: Tam Kỳ- Quảng Nam
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 15/02/2020

Thứ hai, 13/01/2020

Vị trí: Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản
Số lượng: 20 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 15/02/2020
ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG