ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

Mô tả chung công việc ứng tuyển:

1. Phòng Kinh doanh 
Vai trò chính của Bộ phận Kinh doanh là cung cấp kịp thời những sản phẩm của chúng tôi cho khách hàng, từ đó đạt được tăng trưởng doanh số bền vững.

Chuyên viên kinh doanh của chúng tôi có trách nhiệm quản lý các mối quan hệ của công ty với các khách hàng, làm việc theo kế hoạch dài hạn và giải quyết những cơ hội và thách thức hàng ngày.Để tham gia vào đội ngũ kinh doanh của chúng tôi, bạn cần có:
* Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
* Kỹ năng tạo dựng các mối quan hệ và phân tích cao
* Khả năng quan sát nhạy bén, linh hoạt và có óc thương mại
* Nỗ lực đạt được kết quả trong một thị trường đầy thách thức
* Có khả năng định hướng khách hàng tốt để cân bằng giữa nhu cầu của khách hàng và khả năng đáp ứng của công ty.

2. Phòng Nhân Sự
Tại Đất Xanh Nam Miền Trung, bộ phận Nhân sự có chức năng hỗ trợ & phát triển tài sản quan trọng nhất của chúng tôi - đội ngũ cán bộ nhân viên - bằng việc thiết lập các chính sách và hệ thống nhân sự, tạo điền kiện cho nhân viên phát huy tối đa khả năng trong công việc. Vai trò & trách nhiệm của phòng Nhân sự là đưa ra và thực hiện các chiến lược phát triển con người phù hợp với chiến lược kinh doanh để đạt được mục tiêu của tổ chức. Mục tiêu cốt lõi của Nhân sự là tạo dựng được sự bền vững về: Tổ chức, Nhân tài và Văn hoá. 

Quy trình quản trị nhân lực của chúng tôi bắt đầu với công tác Xây dựng cơ cấu tổ chức bao gồm Thiết kế & Phát triển cơ cấu tổ chức, Tuyển dụng và Tuyển chọn, Điều phối nhân lực nội bộ, Hiệu suất làm việc, Quảng bá cơ hội nghề nghiệp và Xây dựng hình ảnh Nhà tuyển dụng. Tiếp đó là công tác xây dựng năng lực Tổ chức, trong đó gồm có Đào tạo và phát triển, Quản lý Quy trình đánh giá thành tích nhân viên, các chương trình phát triển tài năng, các chương trình xây dựng văn hóa Đất Xanh Nam Miền Trung. Cuối cùng là xây dựng hệ thống Đãi ngộ bao gồm Tiền lương và Phúc lợi, Xây dựng và Phát triển các Chính sách và Thủ tục Nhân sự, Giải pháp và Tuân thủ chính sách/luật Nhân sự, Lập kế hoạch và Kiểm soát chi phí nhân lực, và Xây dựng mối quan hệ với Công đoàn.

Để trở thành chuyên viên Nhân sự của chúng tôi, bạn cần có:
* Kỹ năng Quan hệ con người tốt, bao gồm kỹ năng giao tiếp, đàm phán và phát triển đội nhóm
* Kỹ năng lãnh đạo đặc biệt là quản lý xung đột và sự thay đổi, kỹ năng ra quyết định
* Có mối quan tâm đặc biệt tới việc hỗ trợ con người trong phát triển kinh doanh

3. Phòng Tài Chính
Vai trò của bộ phận Tài chính là đảm bảo tính minh bạch và liên tục của chu kỳ tiền mặt để bảo vệ hoạt động đầu tư của Đất Xanh Miền Trung và đảm bảo hoạt động kinh doanh tạo ra lợi nhuận từ hoạt động đầu tư. Bộ phận Tài chính giữ vai trò quyết định đối với tình hình tài chính của công ty, đảm bảo dòng tiền bền vững cho hoạt động sản xuất hằng ngày cũng như giám sát các chiến lược đầu tư tăng trưởng trong tương lai.

Ban Tài chính có 3 trách nhiệm chính: đảm bảo dữ liệu minh bạch, tạo ra lợi thế cạnh tranh và hỗ trợ việc ra quyết định. Ba trách nhiệm ấy được thực hiện bởi hai bộ phận chức năng, Kiểm soát tài chính và Kế hoạch tài chính, cùng với sự hỗ trợ về mặt hệ thống, quy trình và công cụ từ bộ phận Công nghê Thông tin. 

Để trở thành Chuyên viên Tài chính của chúng tôi, bạn cần:
* Kỹ năng phân tích và tính toán tốt
* Kỹ năng làm việc nhóm và tạo dựng quan hệ cá nhân tốt
* Kiên trì & nỗ lực hướng tới kết quả
* Khả năng hiểu biết sâu sắc đằng sau những con số
* Tiềm năng lãnh đạo

4. Phòng Marketing
Nhân viên Marketing đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh thành công. Vai trò chính của Marketing xoay quanh việc tìm hiểu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Việc phát triển thị phần và doanh số bán hàng cũng là một nhiệm vụ đầy thử thách của bộ phận này trong một môi trường cạnh tranh như hiện nay. Trách nhiệm của phòng Marketing là xây dựng và thực hiện những dự án mang tính đột phá để xây dựng giá trị thương hiệu và độ nhận biết thương hiệu của người tiêu dùng. Chuyên viên Marketing sẽ tạo ra tầm nhìn hấp dẫn và thú vị cho các thương hiệu của chúng tôi và việc hoạch định dựa trên các hoạt động marketing tổng hợp bao gồm truyền thông tiếp thị thương hiệu, đổi mới và tái đổi mới cũng như đề nghị các kênh thông tin cụ thể. Họ cũng là những người đảm bảo thực hiện một cách trôi chảy kế hoạch đó nhằm mục tiêu tăng thị phần và doanh số.

Để trở thành chuyên viên Markketing của chúng tôi, bạn cần có:
* Tiềm năng lãnh đạo
* Tư duy sáng tạo và chiến lược
* Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và làm việc theo nhóm tốt
* Nhạy bén trong kinh doanh và có khả năng quản lý thay đổi
* Đam mê đối với việc tìm hiểu và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng

Ứng tuyển

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG