Tin tuyển dụng

Thứ sáu, 02/08/2019

Vị trí: Thư ký Tổng giám đốc phụ trách mảng Pháp lý
Số lượng: 01 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 31/08/2019

Thứ sáu, 02/08/2019

Vị trí: Chuyên viên Thiết kế đồ họa cao cấp
Số lượng: 1 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 31/07/2019

Thứ năm, 01/08/2019

Vị trí: Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản
Số lượng: 10 người
Địa điểm làm việc: Phú Yên
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 31/07/2019

Thứ năm, 01/08/2019

Vị trí: Lễ tân Hành chính
Số lượng: 01 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 15/09/2019

Thứ năm, 01/08/2019

Vị trí: Kế toán tổng hợp
Số lượng: 01 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 31/08/2019

Thứ năm, 01/08/2019

Vị trí: Phó phòng HCNS- Pháp chế
Số lượng: 01 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 31/09/2019

Thứ năm, 01/08/2019

Vị trí: Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản
Số lượng: 40 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng và Hội An
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 30/07/2019

Thứ năm, 01/08/2019

Vị trí: Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản
Số lượng: 10 người
Địa điểm làm việc: Văn phòng Hà Nội
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 31/07/2019

Thứ ba, 02/07/2019

Vị trí: Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản
Số lượng: Không giới hạn
Địa điểm làm việc: Phú Yên
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 130/07/2019

Thứ hai, 01/07/2019

Vị trí: Trưởng phòng Kinh doanh
Số lượng: 01 người
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 31/07/2019
ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG