Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Nâng cao)

Trong nội dung bài viết này, Apollo English xin xỏ share cho tới những em bài luyện giờ đồng hồ Anh lớp 2 được tổ chức triển khai theo gót lịch trình sách giáo khoa. Bài ghi chép bao hàm những dạng bài bác luyện giờ đồng hồ Anh lớp 2 theo gót chủ thể kể từ vựng, ngữ pháp, hiểu hiểu không giống nhau sẽ giúp đỡ con  gia tăng kiến thức và kỹ năng và trau dồi tài năng hiểu hiểu, ghi chép.

Bài luyện giờ đồng hồ Anh lớp 2 theo gót dạng

Bài luyện kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 2 

Trong lịch trình học tập những em được sản xuất quen thuộc với bộ từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 2 tương quan cho tới mái ấm gia đình, sắc tố, động vật hoang dã, số lượng,... Do tê liệt, ngoài các việc vận dụng một số phương pháp ghi lưu giữ kể từ vựng hiệu quả, cha mẹ cũng nên mang lại bé bỏng thực hiện những bài bác luyện kể từ vựng giờ đồng hồ Anh tiếp sau đây nhằm con cái gia tăng những gì tôi đã học tập. 

Bạn đang xem: Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Nâng cao)

Bài 1: Nối kể từ vựng với hình hình ảnh tương ứng 

Bài luyện kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 2

Bài luyện 1 kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 2: Nối kể từ vựng với hình hình ảnh tương ứng

Bài 2: Dựa nhập nghĩa giờ đồng hồ Việt, mò mẫm kể từ vựng giờ đồng hồ Anh mến hợp

STT

Nghĩa giờ đồng hồ Việt

Từ vựng cần thiết điền 

1

Sư tử

2

Lính cứu giúp hỏa

3

Búp bê

4

Bóng bay

5

Bọ rùa

6

Hải âu

7

Cánh đồng

8

Môn Văn 

9

Vườn cây ăn quả

10

Bóng đá

Bài 3: Sắp xếp kể từ trở nên câu trả chỉnh 

Bài luyện bố trí giờ đồng hồ Anh lớp 2

Bài luyện 3 kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 2: Sắp xếp kể từ trở nên câu trả chỉnh 

 1. is/ name/ What/ your/ ? _________________________________
 2. My/ is/ Nam/ name/ . ___________________________________
 3. this/ What/ is/ ? _______________________________________
 4. pen/ is/ a/ It/ .  ________________________________________
 5. Where/ the/ is/ book/ ?   ________________________________
 6. table/ on/ is/ book/ The/ the/ ?  ___________________________
 7. 10/ 1/ to/ from/ count/ Can/ you/ ?  ________________________
 8. Yes/ count/ 1/ to/ from/ I/ can/ 10/ . ________________________
 9. are/ How/ old/ you/ ? ___________________________________
 10. 7/ old/ years/ am/ I/ . ___________________________________

Bài 4: Nhìn nhập hình nhập triển khai xong kể từ vựng 

Bài luyện kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 2 hình 2

Bài luyện 4 kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 2: Nhìn nhập hình nhập triển khai xong kể từ vựng

Bài luyện ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 2

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 2 bao hàm những kiến thức và kỹ năng về đại kể từ nhân xưng, mạo kể từ a/ an và động kể từ to lớn be. Trong nội dung bài viết này, những em tiếp tục triển khai xong những bài bác luyện giờ đồng hồ Anh lớp 2 tại đây nhằm gia tăng lại kiến thức và kỹ năng ngữ pháp tuy nhiên tôi đã được học tập nhập nội dung bài viết trước nhé. 

Bài 1: Điền mạo kể từ a/ an 

Bài luyện ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 2 mang lại bé

Bài luyện 1 ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 2: Điền mạo kể từ a/ an 

 1. I have __ táo bị cắn.
 2. She is __ honest girl.
 3. Can I have __ ice cream?
 4. He is __ engineer.
 5. There is __ elephant in the zoo.
 6. We saw __ rainbow in the sky.
 7. She wants to lớn be __ actress.
 8. They have __ dog and __ mèo.
 9. I need __ umbrella because it's raining.
 10. He is __ excellent student.
 11. She bought __ new dress.
 12. We went to lớn __ amusement park.
 13. I saw __ owl in the tree.
 14. He is __ English teacher.
 15. They have __ orange and __ banana.
 16. She wants to lớn be __ artist.
 17. He is __ honest boy.
 18. I want to lớn be __ astronaut.
 19. Can I have __ pencil, please?
 20. They saw __ lion at the zoo.

Bài 2: Tìm lỗi sai và sửa lại mang lại đúng 

 1. How old are she?
 2. I are five year old.
 3. My name are Natalie.
 4. We is fine, thanks.
 5. Hanh and I is good.
 6. I am fine, thanks you.
 7. She are ten years old.
 8. Hoa and Mai is eight.

Bài 3: Chọn đáp án đích thị nhất

Bài luyện ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 2 mang lại bé bỏng 2

Bài luyện 3 ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 2: Chọn đáp án đích thị nhất

1. What time is it?

 1. It’s 7 o’clock.
 2. My name is Vy. 
 3. She likes xanh rớt.

2. What is your name?

 1. My name is Lam. 
 2. It is a mèo.
 3. Her job is a student.

3. How old is he?

 1. He is Nam.
 2. He is 9 years old.
 3. He is tall.

4. How many rooms are there in your house?

 1. There are five.
 2. These are flowers.
 3. This is hot. 

5. What is it?

 1. It is a dog. 
 2. It is xanh rớt.
 3. It’s mine. 

Bài 4: Điền giới kể từ in/ on/ at 

 1. The book is __ the table.
 2. We hầm our clothes __ the closet.
 3. The mèo is sitting __ the chair.
 4. I put my pencil __ my pencil case.
 5. The picture is hanging __ the wall.
 6. We play games __ the park.
 7. She is sitting __ her desk.
 8. The cup is __ the kitchen counter.
 9. The flowers are ___ the vase.
 10. The dog is __ lying __ the bed.
 11. We have a buổi tiệc ngọt __ Friday.
 12. The concert is __ 7 p.m.
 13. Let's meet __ the park.
 14. I have a dentist appointment __ Monday.
 15. The movie starts __ 9 p.m.
 16. We go swimming __ the summer.
 17. They have English class __ Tuesday.
 18. The school bus arrives __ 8 a.m.
 19. My birthday is __  June.
 20. We usually have a family dinner __ Sunday.

Bài luyện giờ đồng hồ anh lớp 2 theo gót kỹ năng

Bài luyện hiểu hiểu giờ đồng hồ Anh lớp 2

Bài luyện hiểu hiểu giờ đồng hồ Anh lớp 2 mang lại bé

Bài luyện hiểu hiểu giờ đồng hồ Anh lớp 2 theo gót kỹ năng

Đọc đoạn văn sau và vấn đáp câu hỏi: 

“Last weekend, my family and I went to lớn the zoo. It was a sunny day, perfect for a zoo visit. We packed some sandwiches and drinks for our picnic.

When we arrived at the zoo, we saw many different animals. The first exhibit we visited was the lion enclosure. We saw a big male lion and a lioness. They were resting under a shady tree. The lion had a majestic mane.

Next, we went to lớn see the giraffes. They were tall and had long necks. We watched them eat leaves from the trees using their long tongues. It was fascinating!

After that, we saw the monkeys. They were swinging from branch to lớn branch and making funny sounds. One monkey even came close to lớn us and tried to lớn grab our sandwich!

We continued our zoo adventure and saw elephants, zebras, and colorful birds. Each animal was unique and beautiful in its own way.

Finally, it was time for our picnic. We found a nice spot near a pond and enjoyed our sandwiches while watching ducks swim. It was a relaxing break after walking around the zoo.

We had a great time at the zoo and learned sánh much about different animals. It was a wonderful family outing filled with fun and excitement.”

Questions:

 1. Where did the family go last weekend?
 2. What did they pack for their picnic?
 3. Which animal did they see first?
 4. What did the giraffes eat?
 5. What did the monkeys do?
 6. What did they tự during their picnic?
 7. Did they have a good time at the zoo?

Bài luyện tập ghi chép giờ đồng hồ Anh lớp 2

Bài 1: Nhìn hình và ghi chép câu trả chỉnh 

Bài luyện tập ghi chép giờ đồng hồ Anh lớp 2 mang lại bé

Bài luyện 1 luyện ghi chép giờ đồng hồ Anh lớp 2: Nhìn hình và ghi chép câu trả chỉnh

Bài 2: Viết lại những câu sau bởi vì giờ đồng hồ Anh

 1. Tôi mến màu xanh lá cây lá cây.
 2. Bạn hoàn toàn có thể kiểm điểm từ là 1 cho tới 10 không?
 3. Mèo đang được ngủ nhập giỏ.
 4. Con với mến coi động vật hoang dã nhập sở thú không?
 5. Em tới trường bởi vì xe đạp điện. 
 6. Em thực hiện bài bác luyện về căn nhà Khi tới trường về. 
 7. Em nên ăn nhiều rau xanh. 
 8. Đây là mái ấm gia đình của em. 
 9. Con xem sách Khi rảnh ạ. 
 10. Quả táo red color. 

Bài 3: Viết câu trả lời 

1. A: She designs buildings and houses. What’s her job?

B: She's _____

2. A: He teaches students in a school. What’s his job?

B: He's _____

3. A: He repairs cars and other vehicles. What’s his job?

B: He's _____

4. A: She writes articles and stories for newspapers. What’s her job?

B: She's _____

5. A: He defends people in court. What’s his job?

B: He's _____

6. A: She takes care of children in a daycare center. What’s her job?

B: She's _____

Đáp án

Đáp án bài bác luyện giờ đồng hồ Anh lớp 2

Bài luyện giờ đồng hồ Anh lớp 2 : Đáp án

Bài luyện kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 2 

Bài 1

1D - 2F - 3A - 4C - 5E - 6B - 7G- 8H 

Bài 2

1. Lion

2. Fireman

3. Doll

4. Balloon

5. Ladybug

6. Seagull

7. Field

8. Literature

9. Orchard

10. Football 

Bài 3

1. What is your name?

Xem thêm: Bảng cộng trừ có nhớ lớp 2 và các dạng bài tập vận dụng

2. My name is Nam.

3. What is this?

4. It is a pen.5. 

5. Where is the book?

6. The book is on the table.

7. Can you count from 1 to lớn 10?

8. Yes, I can count from 1 to lớn 10.

9. How old are you?

10. I am 7 years old.

Bài 4

1. friends

2. countryside

3. zoo

4. elephant

5. kite

6. candy 

Bài luyện ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 2

Bài 1

1. an 11. a

2. an 12. an

3. an 13. an 

4. an  14. an

5. an  15. an/a

6. a 16. an

7. an 17. an

8. a/ a 18. an

9. an 19. a

10. an trăng tròn. a

Bài 2

1. are => is

2. are => am

3. are => is

4. is => are

5. is => are

6. thanks => thank

7. are => is

8. is => are 

Bài 3

1A - 2A - 3B - 4A - 5A 

Bài 4

1. on          11. on

2. in          12. at

3. on         13. at

4. in          14. on

5. on         15. at

6. in          16. in

7. at          17. on

8. on        18. at

9. in          19. in

10.on       20. on 

Bài luyện hiểu hiểu giờ đồng hồ Anh lớp 2

1. The family went to lớn the zoo.

2. They packed sandwiches and drinks for their picnic.

3. They saw lions first.

4. The giraffes ate leaves from the trees.

5. The monkeys were swinging from branch to lớn branch and making funny sounds.

6. They enjoyed their sandwiches while watching ducks swim.

7. Yes, they had a good time at the zoo.

Bài luyện tập ghi chép giờ đồng hồ Anh lớp 2

Bài 1

1. It is an ear

2. It is a cat

3. It is an octopus

4. It is a book

5. It is an orange

6. It is a pineapple

7. It is a car

8. It is a rocket 

Bài 2

1. I lượt thích green.

2. Can you count from 1 to lớn 10?

3. The mèo is sleeping in the basket.

4. Do you lượt thích to lớn see animals in the zoo?

5. I go to lớn school by xe đạp.

6. I tự homework when I get trang chủ from school.

7. You should eat more vegetables. 

8. This is my family. 

9. I read books when I have không tính tiền time. 

10. Apple is red. 

Bài 3

1. She's an architect.

2. He's a teacher.

3. He's a mechanic

4. She's a journalist.

Xem thêm: Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Nâng cao)

5. He's a lawyer.

6. She's a childcare provider.

Kết luận 

Trên đấy là toàn cỗ những dạng bài luyện giờ đồng hồ Anh lớp 2 đang được Apollo English tinh lọc nhằm mục đích gom bé bỏng gia tăng lại kiến thức và kỹ năng nhập lịch trình học tập. Chỉ Khi con cái trọn vẹn nắm rõ những cấu hình ngữ pháp và kể từ vựng cơ bạn dạng của lớp 2 mới nhất hoàn toàn có thể sẵn sàng học tập lên cung cấp cao hơn nữa và triển khai xong các bài luyện giờ đồng hồ Anh nhập lịch trình lớp 3.

BÀI VIẾT NỔI BẬT