[LỜI GIẢI] Công thức phân tử của chất có thành phần 8889%C 1111%H có kh - Tự Học 365

Công thức phân tử của hóa học với bộ phận 8889%C 1111%H với kh

Công thức phân tử của hóa học với bộ phận 88,89%C, 11,11%H, với lượng phân tử M 60 là

Bạn đang xem: [LỜI GIẢI] Công thức phân tử của chất có thành phần 8889%C 1111%H có kh - Tự Học 365


C4H6

C3H4

C4H8

C8H12

Xem thêm:

Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Gọi CT X là CxHy

Ta có: x : nó = (88,89 : 12) : (11,11 : 1) = 7,4075 : 11,11 = 2 : 3 → CTĐGN: C2H3.

→ CT X: (C2H3)n. → 27n 60 → n 2,22 → X: C4H6

Xem thêm: Bài Hát Tiếng Anh Thiếu Nhi Hay Nhất Và Vui Nhộn Cho Bé Học Ngoại Ngữ

App xem sách tóm lược miễn phí