50 bài toán lớp 1 cơ bản và nâng cao cho bé ôn tập hè

Bộ tư liệu rộng lớn 50 bài bác toán lớp 1, bao hàm toàn bộ những dạng toán cơ phiên bản và nâng lên được thầy cô biên soạn nhằm mục tiêu gom những em ôn luyện kiến thức và kỹ năng cũ nhằm sẵn sàng rất tốt cho tới việc đoạt được kiến thức và kỹ năng mới nhất ở lớp 2. Các bài bác luyện bám sát lịch trình học tập, sở hữu kèm cặp đáp án gom tía u và những bé bỏng thuận tiện trong công việc so sánh sản phẩm. 

50 Việc lớp 1 cơ phiên bản và nâng lên cho tới bé bỏng ôn luyện hè

1. Bài luyện toán lớp 1 về sánh sánh

Bài 1: Viết vết <, >, = nhập vị trí chấm

Bạn đang xem: 50 bài toán lớp 1 cơ bản và nâng cao cho bé ôn tập hè

1 …. 23 … 43 … 85 … 2
4 … 41 … 52 … 31 …. 4
2 … 71 …. 68 … 42 … 0

Bài 2: Điền số phù hợp nhập vị trí chấm

3 < … < 58 > … > 66 > … > 46 < … < 8
1 < … < 32 < … < 45 < … < 77 < … < 9
0 < … < 28 < … < 107 > … > 53 > … > 1

Bài 3: Điền vết >, < , = phù hợp nhập vị trí chấm

8 ….. 1 + 85 ….. 2 + 19 – 2 ….. 8 + 3
8 – 5 ….. 7 – 48 – 5 ….. 2 + 49 + 2 ….. 5 – 4

Đáp án:

Bài 1: 

1 < 23 < 43 < 85 > 2
4 = 41 < 52 < 31 < 4
2 < 71 < 68 > 42 > 0

Bài 2:

3 < 4 < 58 > 7 > 66 > 5 > 46 < 7 < 8
1 < 2 < 32 < 3 < 45 < 6 < 77 < 8 < 9
0 < 1 < 28 < 9 < 107 > 6 > 53 > 2 > 1

Bài 3:

8 < 1 + 85 > 2 + 19 – 2 < 8 + 3
8 – 5 = 7 – 48 – 5 < 2 + 49 – 2 < 5 + 4

2. Bài toán lớp 1 viết lách sản phẩm số

Bài 4: Sắp xếp những số sau: 1, 11, 7, 20

a) Theo trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn:…………………………………………

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:………………………………………….

Bài 5: Sắp xếp những số sau: 5, 14, 51, 22 

a) Theo trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn:…………………………………………

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:………………………………………….

Đáp án:

Bài 4:

a) Theo trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn: 1, 7, 11, trăng tròn.

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: trăng tròn, 11, 7, 1.

Bài 5:

a) Theo trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn: 5, 14, 22, 51

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: 51, 22, 14, 5

3. Bài toán dò la số lớn số 1 và nhỏ nhất

Bài 6:

a) Khoanh tròn trĩnh nhập số lớn số 1 trong mỗi số được cho tới sau: 5; 11; 25; 1; 50

b) Khoanh tròn trĩnh nhập số bé bỏng nhất trong mỗi số được cho tới sau: 22, 11, 10, 78, 46

Bài 7: Tìm số tròn trĩnh chục lớn số 1 sở hữu nhị chữ số?

20B. 90C. 100D. 50

Bài 8: Tìm số bé bỏng nhất trong những số sau: 29, 11, 51, 20

29B. 11C. 51D. 20

Bài 9: Tìm số tròn trĩnh chục bé bỏng nhất sở hữu nhị chữ số: 25, trăng tròn, 100, 15

25B. 20C. 100D. 15

Đáp án:

Bài 6: 

a) Khoanh tròn trĩnh nhập số lớn số 1 là: 50

b) Khoanh tròn trĩnh nhập số bé bỏng nhất là: 10

Bài 7: B. 90

Bài 8: B. 11

Bài 9: B. 20

4. Bài toán nằm trong, trừ nhập phạm vi 10

Bài 10: Kết trái ngược của 2 + 5 là:

A. 7

B. 8

C . 9

Bài 11: Điền số nhập vị trí tía chấm sẽ được luật lệ tính đúng: 7 – … = 4?

A. 2

B. 3

C. 4

Bài 12: Khoanh tròn trĩnh nhập luật lệ tính đúng:

A. 10 – 2 = 7

B. 4 + 3 = 7

C. 2 + 5 = 8

Bài 13: Kết trái ngược của luật lệ tính: 8 – 7 + 3 là?

A. 3

B. 4

C. 5

Bài 14: Kết trái ngược của luật lệ tính: 1 + 3 – 2 là?

A. 3

B. 2

C. 1

Bài 15: Thực hiện tại những luật lệ tính sau:

2 + 1 = …..

0 + 3 = …..

1 + 1 + 5 = …..

5 – 2 = …..

7 – 0 = …..

4 + 1 – 0 = …..

Giúp con chất lượng trọn vẹn Toán và giờ Anh với Babilala Math. Phương pháp toán suy nghĩ Singapore CPA và quy mô học tập xoắn ốc hỗ trợ cho việc học tập toán bởi vì giờ Anh của trẻ con trở thành giản dị và hiệu suất cao rộng lớn bên trên nền tảng online.

Khởi động tức thì với gói khởi điểm 3 mon chỉ 390.000 đồng!

Đáp án:

Bài 10: A. 7

Bài 11: B. 3

Bài 12: B

Bài 13: B. 4

Bài 14: B. 2

Bài 15: 

2 + 1 = 3

0 + 3 = 3

1 + 1 + 5 = 7

5 – 2 = 3

7 – 0 = 7

4 + 1 – 0 = 5

5. Bài luyện toán lớp 1 sở hữu câu nói. văn

Bài 16: Viết luật lệ tính và tiến hành tính?

Có: 9 trái ngược cam 

Cho đi: 3 quả

Còn lại: … trái ngược cam

Bài 17: Viết luật lệ tính và tiến hành tính?

Nhóm sở hữu 3 phái nữ và 2 chúng ta phái mạnh. Hỏi, group sở hữu toàn bộ từng nào bạn?

Bài 18: Viết luật lệ tính và tiến hành tính?

Có: 6 lá cờ

Mua thêm: 2 lá cờ

Hỏi có: … lá cờ?

Bài 19: Viết luật lệ tính và tiến hành tính?

Tổ 1 có: 7 bạn 

Tổ 2 có: 6 bạn

Cả 2 tổ có: … bạn?

Bài 20: Viết luật lệ tính và tiến hành tính?

Có: 10 trái ngược bóng

Cho đi: 5 trái ngược bóng

Còn: … trái ngược bóng?

Đáp án:

Bài 16: 9 – 3 = 6. Còn lại 6 trái ngược cam.

Bài 17: 3 + 2 = 5. Nhóm sở hữu toàn bộ 5 chúng ta. 

Bài 18: 6 + 2 = 8. Có toàn bộ 8 lá cờ. 

Bài 19: 7 + 6 = 13. Cả 2 tổ sở hữu 13 chúng ta. 

Bài 20: 10 – 5 = 5. Còn 5 trái ngược bóng.

6. Bài toán về những số kiểm điểm 100

Bài 21: Viết những số kể từ trăng tròn cho tới 30

………………………………………………………………………..

Xem thêm: Câu so sánh trong tiếng Anh: Phân biệt So sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất

Bài 22: Viết những số kể từ 61 cho tới 73

………………………………………………………………………..

Bài 23: Viết số nhập vị trí trống:

Số ngay tắp lự trước của 89 là…

Số ngay tắp lự trước của 33 là…

Bài 24: Viết số nhập vị trí trống:

69 bao gồm ….. Chục và .…. Đơn vị

88 bao gồm ….. Chục và ….. Đơn vị

50 bao gồm ….. Chục và ….. Đơn vị

Đáp án:

Bài 21: trăng tròn, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Bài 22: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

Bài 23:

Số ngay tắp lự trước của 89 là 88

Số ngay tắp lự trước của 33 là 32

Bài 24:

69 bao gồm 6 Chục và 9 Đơn vị

88 bao gồm 8 Chục và 8 Đơn vị

50 bao gồm 5 Chục và 0 Đơn vị

7. Bài toán lớp 1 về chừng lâu năm và đo chừng dài

Bài 25: Tính:

10cm + 30cm = ……

20cm + 20cm = ……

20cm + 60cm = ……

Bài 26: Tính:

80cm + 10cm – 2cm = .……

31cm + 22cm – 6cm = ……

75cm – 15cm + 3cm = ……

Bài 27: Điền nhập vị trí trống

Số …… bao gồm 3 chục và 0 đơn vị chức năng.

Số …… bao gồm 5 chục và 9 đơn vị chức năng. 

Số …… bao gồm 2 chục và 7 đơn vị chức năng.

Đáp án:

Bài 25:

10cm + 30cm = 40cm

20cm + 20cm = 40cm

20cm + 60cm = 80cm

Bài 26:

80cm + 10cm – 2cm = 88cm

31cm + 22cm – 6cm = 47cm

75cm – 15cm + 3cm = 63cm

Bài 27:

Số 30 bao gồm 3 chục và 0 đơn vị chức năng.

Số 59 bao gồm 5 chục và 9 đơn vị chức năng. 

Số 27 bao gồm 2 chục và 7 đơn vị chức năng.

8. Bài toán lớp 1 nâng lên cho tới bé bỏng tập luyện tư duy

Bài 28: Bích sở hữu 12 trái ngược bóng, Mai sở hữu 7 trái ngược bóng. Hỏi cả nhị chúng ta sở hữu toàn bộ từng nào trái ngược bóng?

Bài 29: An sở hữu 6 quyển vở, Hà sở hữu 3 quyển vở. Hỏi Hà cần thiết mua sắm thêm thắt từng nào quyển vở nhằm thông qua số vở của An?

Bài 30: Lớp 1B sở hữu 36 học viên, nhập cơ sở hữu 19 học viên nữ giới. Hỏi, lớp 1B sở hữu từng nào học viên nam?

Bài 31: Trên cây cỏ sở hữu 10 con cái chim, đột nhiên sở hữu 6 con cái cất cánh cút. Hỏi, bên trên cây cỏ còn sót lại từng nào con cái chim?

Bài 32: Băng giấy má red color lâu năm 20cm, băng giấy má màu xanh lá cây 40cm. Hỏi cả nhị băng giấy má lâu năm từng nào cm?

Bài 33: Số?

Một tuần lễ sở hữu …… ngày

Một tuần lễ em tới trường …… ngày 

Hôm ni là loại tía, ngày 4 mon năm. Vậy loại sáu nhập tuần là ngày ……

Bài 34: Kim giờ chỉ nhập số 8, kim phút chỉ nhập số 12, khi này là bao nhiêu giờ?

Bài 35: Đồng hồ nước đang xuất hiện kim lâu năm chỉ nhập số 12, kim cộc chỉ nhập số chín. Đồng hồ nước chỉ …… giờ?

Bài 36: Kim giờ chỉ nhập số 12, kim phút chỉ nhập số 2. Đồng hồ nước chỉ …… giờ?

Bài 37: Hè này, Nam về thăm hỏi các cụ nội được một tuần 3 ngày và thăm hỏi các cụ nước ngoài được một tuần một ngày. Hỏi Nam vẫn về thăm hỏi các cụ nội nước ngoài được từng nào ngày?

Bài 38: Lan sở hữu thấp hơn Hưng 3 hòn bi, Hưng sở hữu thấp hơn Thắng 2 hòn bi. Hỏi Thắng sở hữu bao nhiêu hòn bi, hiểu được Lan sở hữu 5 hòn bi.

Bài 39: Số tuổi tác của Hòa và Bình nằm trong lại thông qua số tuổi tác của Ngọc và của Cúc nằm trong lại. Hòa nhiều tuổi tác rộng lớn Cúc. Hỏi Bình nhiều tuổi tác rộng lớn hoặc không nhiều tuổi tác rộng lớn Ngọc?

Bài 40: Lấy số lớn số 1 sở hữu nhị chữ số trừ cút số bé bỏng nhất sở hữu nhị chữ số, sản phẩm của luật lệ trừ là:

A. 10

B. 98

C. 89

Bài 41: Lấy số lớn số 1 sở hữu một chữ số nằm trong số bé bỏng nhất sở hữu nhị chữ số, sản phẩm của luật lệ nằm trong là bao nhiêu?

Bài 42: Chị Hà mua sắm được 65 bồn hoa. Lát sau Hương cút chợ mua sắm thêm thắt 15 bồn hoa nữa. Hỏi hà và Hương sở hữu toàn bộ từng nào chậu hoa?

Bài 43: Sợi thừng vải vóc lâu năm 80 centimet, chị rời một quãng lâu năm 45cm nhằm buộc làm quà tặng tặng. Hỏi, thừng vải vóc còn sót lại là bao nhiêu?

Bài 44: Yến sở hữu 15 trái ngược cam, Yến cho tới em 8 trái ngược. Sau cơ, Yến được bà cho thêm nữa 3 trái ngược. Hỏi, Yến sở hữu từng nào trái ngược cam?

Bài 45: Trong vỏ hộp sở hữu 12 cây cây bút chì và 2 cây cây bút bi. Hỏi, cây bút chì rộng lớn cây bút bi từng nào cây?

Bài 46: Chi sở hữu số cây bút nhiều hơn nữa 8 tuy nhiên lại thấp hơn 10. Hỏi Chi sở hữu từng nào bút?

Bài 47: Từ 0 cho tới 10 sở hữu bao nhiêu số to hơn 7?

Bài 48: Có từng nào số to hơn 5 và nhỏ thêm hơn 10?

Bài 49: Hãy viết lách những số to hơn 6 và nhỏ rộng lớn 10.

Bài 50: Gà cái đẻ 1 trái ngược trứng thường ngày. Hỏi, sau đó 1 tuần gà mẹ sẽ được từng nào trái ngược trứng?

Đáp án:

Bài 28: 19 trái ngược bóng.

Bài 29: 3 quyển vở.

Bài 30: 17 học viên phái mạnh.

Bài 31: 4 con cái chim.

Bài 32: 60cm.

Bài 33: 

Một tuần lễ sở hữu 7 ngày

Một tuần lễ em tới trường 5 ngày 

Hôm ni là loại tía, ngày 4 mon năm. Vậy loại sáu nhập tuần là ngày 6

Bài 34: 8 giờ

Bài 35: 9 giờ

Bài 36: 12 giờ 10 phút

Bài 37: 18 ngày.

Bài 38: Thắng sở hữu 10 hòn bi

Bài 39: Bình không nhiều tuổi tác rộng lớn Ngọc

Bài 40: B. 98

Bài 41: 19

Bài 42: 80 chậu hoa

Bài 43: 35cm

Bài 44: 10 trái ngược cam

Bài 45: 10 cây bút

Bài 46: 9

Bài 47: 2 số

Bài 48: 4 số 

Xem thêm: Hoa đào hoa mai tiếng anh là gì? Tên các loại hoa thường ngày trong tiếng Anh

Bài 49: 7, 8, 9

Bài 50: 7 trái ngược trứng

Các Việc được share bên trên trên đây bám sát lịch trình toán lớp 1, không hề thiếu những dạng toán cơ phiên bản và nâng lên nhằm mục tiêu gom những con cái gia tăng lại kiến thức và kỹ năng vẫn học tập. Chúc những con cái học tập tốt! Đừng quên theo đuổi dõi Babilala.vn nhằm nhận được rất nhiều kiến thức và kỹ năng bửa ích!

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Toán lớp 1

MATHX là website học toán online, đồng hành cùng học sinh và phụ huynh trong quá trình tự học. MATHX chứa hàng ngàn bài giảng sinh động, ngắn gọn, dễ hiểu, đi kèm với các bài tập luyện tập ngay sau mỗi bài học