Trọn bộ bài tập thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous tense) – từ cơ bản đến nâng cao

Ngữ pháp giờ Anh

Bạn đang xem: Trọn bộ bài tập thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous tense) – từ cơ bản đến nâng cao

Thì vượt lên khứ triển khai xong tiếp nối (Past perfect continuous tense) là một trong trong mỗi thì cần thiết nhập 12 thì nhập giờ Anh. Đây cũng là một trong thì khá dễ dàng lầm lẫn, bởi vậy, nhằm rất có thể tóm kiên cố cơ hội dùng thì này, hãy bám theo dõi hoàn toàn cỗ bài bác tập dượt giờ anh về thì vượt lên khứ triển khai xong tiếp nối tinh lọc sau đây cùng NativeX nhé.

Xem thêm:

 • 12 thì nhập giờ Anh
 • Thì vượt lên khứ triển khai xong tiếp diễn: Dấu hiệu nhận ra, công thức và bài bác tập

1. Tóm tắt lý thuyết thì vượt lên khứ triển khai xong tiếp nối (Past perfect continuous tense)

1.1. Cách dùng thì vượt lên khứ triển khai xong tiếp nối (Past perfect continuous tense)

 • Diễn mô tả quy trình của một hành vi xẩy ra nhập vượt lên khứ và kéo dãn dài cho tới 1 thời điểm không giống nhập vượt lên khứ.

VD: Tom and Anna had been talking for about two hours before his mother arrived. (Tom và Anna đang được nỡ thủ thỉ trong vòng nhì giờ trước lúc bà xã anh ấy cho tới.)

 • Diễn mô tả hành vi, vụ việc là nguyên vẹn nhân của một hành vi, vụ việc nào là bại liệt nhập vượt lên khứ.

VD: She didn’t pass the exam because he hadn’t been paying attention to lớn the lessons. (Cô ấy đang không vượt lên kỳ đánh giá vì thế cô đang không triệu tập nhập những bài học kinh nghiệm.)

1.2. Dấu hiệu nhận ra thì vượt lên khứ triển khai xong tiếp nối (Past perfect continuous tense)

Khi thực hiện bài bác tập dượt thì vượt lên khứ triển khai xong tiếp nối, với một vài kể từ thông thường dùng để làm nhận ra như sau:

 • For: nhập bao lâu
 • Since: Tính từ lúc khi
 • When: khi
 • How long: nhập bao lâu
 • Before: trước khi

2. Bài tập dượt giờ anh thì vượt lên khứ triển khai xong tiếp nối (Past perfect continuous tense) cơ bản

Bài 1: Chia động kể từ nhập ngoặc ở thì vượt lên khứ triển khai xong hoặc vượt lên khứ triển khai xong tiếp diễn

 1. When we arrived the film __________________ (start).
 2. She ____________________ (work) in that company for twenty years when she was made redundant.
 3. I felt ill because I ________________________ (drink) six cups of coffee.
 4. I ______________________ (study) all day, sánh I was tired.
 5. How long ___________________ (you / live) in London when your daughter was born?
 6. When I arrived at the airport I realised I _____________ (forget) my passport.
 7. I __________________ (break) my ankle, sánh I couldn’t go skiing last year.
 8. She ____________________ (study) English for three years when she took the exam.
 9. I ____________________ (run), sánh I was hot and tired.
 10. I didn’t go to lớn the class because I _______________ (not / do) my homework.

Past perfect continuous tense

Cách dùng thì vượt lên khứ triển khai xong tiếp nối (Past perfect continuous tense)

Bài 2: Lựa lựa chọn phương án chính nhằm điền nhập khu vực trống

 1. I love this writer’s books. I (have been reading / had been reading) them for years.
 2. His clothes were dirty because he (has been working / had been working) in the garden.
 3. Where have you been? We (had been waiting / have been waiting) for you for ages.
 4. He hasn’t decided on a career yet, but he (has been thinking / had been thinking) about it lately.
 5. After she (has been playing / had been playing) the violin for ten years, she joined an orchestra.

Bài 3: Hoàn trở thành câu bằng phương pháp phân chia dạng chính của động kể từ nhập ngoặc ở thì Quá khứ triển khai xong tiếp nối hoặc Hiện bên trên triển khai xong tiếp diễn

 1. Mike has never had an accident and he ………………………………… (drive) for years.
 2. She had no idea it was sánh late because she ………………………………… (not / watch) the time.
 3. “ ………………………………… (you / take) your medicine regularly, Mrs Smith?” “Yes, doctor.”
 4. They eventually found the dog after they ………………………………… (look) for it all night.
 5. How long ………………………………… your father ………………………………… (work) for the company when he retired?

NativeX – Học giờ Anh online trọn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho những người đi làm việc.

Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng rộng lớn trăng tròn lượt va vấp “điểm con kiến thức”, chung hiểu thâm thúy và ghi nhớ lâu rộng lớn hấp tấp 5 lượt.
 • Tăng tài năng tiếp nhận và triệu tập qua quýt những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn ngủi ngay sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
 • Hơn 10.000 sinh hoạt nâng cấp 4 kĩ năng nước ngoài ngữ bám theo giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

3. Bài tập dượt giờ anh thì vượt lên khứ triển khai xong tiếp nối (Past perfect continuous tense) nâng cao

Bài 1: Hoàn trở thành câu với những cụm kể từ quí hợp

■ by tomorrow ■ sánh far ■ the week before ■ since

Xem thêm: Câu trực tiếp, câu gián tiếp: “Bí kíp” làm bài viết lại câu đạt max điểm!

 1. Our TV hasn’t been working …………………….. last week.
 2. The Browns invited us to lớn dinner although we had only met …………………….. .
 3. They will have finished painting the house …………………….. .
 4. We had been writing …………………….. nearly an hour when the bell rang.
 5. They have interviewed three suspects …………………….. .

Bài 2: Tìm lỗi sai và sửa lỗi ở những câu sau

 1. Jane has lost weight. She had been dieting for months now.
  ……………………………………………………………………………………………………………
 2. Everything was white when we woke up because it has been snowing all night.
  ……………………………………………………………………………………………………………
 3. I was sánh happy when he asked u to lớn marry him. I have been loving him for years.
  ……………………………………………………………………………………………………………
 4. That man is making u nervous. He has stared at u all evening.
  ……………………………………………………………………………………………………………
 5. Hurry up, or they have sold all the tickets by the time we get there.
  ……………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Lựa lựa chọn đáp án chính nhằm triển khai xong câu

1. Don’t come before seven. I …………………….. my homework.

a. haven’t finished     b. won’t have finished       c. hadn’t finished

2. She loves animals. She …………………….. a dog for as long as she can remember.
a. has had       b. had had       c. will have had

3. Jack wanted to lớn know why Sally …………………….. to lớn him yet.
a. hasn’t written        b. hasn’t been writing        c. hadn’t written

4. We …………………….. him, sánh we were very surprised to lớn see him.
a. haven’t been expecting        b. haven’t expected       c. hadn’t been expecting

5. His playing has improved because he …………………….. all month.
a. will have practised         b. has been practising        c. had practised

4. Đáp án bài bác tập dượt thì Quá khứ triển khai xong tiếp diễn

3.1. Bài tập dượt cơ bản

Bài 1:

 1. had started
 2. had been working
 3. had drunk
 4. had been studying
 5. had been living
 6. had forgotten
 7. had broken
 8. had been studying
 9. had been running
 10. hadn’t done

Bài 2:

 1. have been reading
 2. had been working
 3. have been waiting
 4. has been thinking
 5. had been playing

Bài 3:

 1. has been driving
 2. hadn’t been watching
 3. Have you been taking
 4. had been looking
 5. had … been working

3.2. Bài tập dượt nâng cao

Bài 1:

 1. since
 2. the week before
 3. by tomorrow
 4. for
 5. so far

Bài 2:

1. Jane has lost weight. She has been dieting for months now.
2. Everything was white when we woke up because it had been snowing all night.
3. I was sánh happy when he asked u to lớn marry him. I have loved him for years.
4. That man is making u nervous. He has been staring at u all evening.
5. Hurry up, or they will have sold all the tickets by the time we get there.

Bài 3: 

1 – b ; 2 – a ; 3 – c ; 4 – c ; 5 – b

Trên đấy là phần bài bác tập dượt thì vượt lên khứ triển khai xong tiếp nối sẽ giúp đỡ các bạn một lượt ôn tập dượt và gia tăng lại kiến thức và kỹ năng. Đây là một trong thì khá cần thiết nhập ngữ pháp giờ Anh cần thiết nắm vững. Việc chịu khó thực hiện bài bác tập dượt không thiếu tiếp tục khiến cho bạn tóm kiên cố kiến thức và kỹ năng và cơ hội dùng thì vượt lên khứ triển khai xong tiếp nối chất lượng. Chúc những các bạn sẽ càng ngày càng nâng lên tài năng học tập giờ Anh của tôi.

Xây dựng suốt thời gian học tập giờ Anh cho tới riêng biệt các bạn, liên kết và nhận tức thì tư vấn kể từ Chuyên Viên của NATIVEX, nâng cấp trình độ chuyên môn giờ Anh tức thì hôm nay!

Xem thêm: Bộ sưu tập tranh tô màu cho bé theo các chủ đề

NativeX – Học giờ Anh online trọn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho những người đi làm việc.

Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng rộng lớn trăng tròn lượt va vấp “điểm con kiến thức”, chung hiểu thâm thúy và ghi nhớ lâu rộng lớn hấp tấp 5 lượt.
 • Tăng tài năng tiếp nhận và triệu tập qua quýt những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn ngủi ngay sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
 • Hơn 10.000 sinh hoạt nâng cấp 4 kĩ năng nước ngoài ngữ bám theo giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

Tác giả: NativeX


BÀI VIẾT NỔI BẬT