Giải Ôn tập phép cộng và phép trừ Toán 2 Chân trời sáng tạo


Giải Ôn tập dượt quy tắc nằm trong và quy tắc trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 SGK Toán 2 Chân trời tạo nên. Bài 1. Tính nhẩm. a) 8 + 3, ...

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: Giải Ôn tập phép cộng và phép trừ Toán 2 Chân trời sáng tạo

Bài 1 (trang 119 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Tính nhẩm.

a) 8 + 3                7 + 6                  12 – 5                  11 – 3

    5 + 8                9 + 4                  16 – 8                  13 – 7

b) 40 + 50              70 – 20           90 – 50

   10 + 70               60 – 30           80 + 20

Phương pháp giải:

Tính nhẩm những quy tắc tính bám theo những phương pháp tính và được học tập.

Lời giải chi tiết:

a) 8 + 3 = 11             7 + 6 = 13               12  – 5 = 7              11 – 3 = 8

    5 + 8 = 13             9 + 4 = 13               16 – 8 = 8              13 – 7 = 6

b) 40 + 50 = 90                70 – trăng tròn = 50                   90 – 50 = 40

    60 – 30 = 30                 80 + trăng tròn = 100                10 + 70 = 80

Bài 2

Bài 2 (trang 119 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Đặt tính rồi tính.

80 + 18              54 + 27                30 + 70

30 – 13              32 – 15                100 – 50

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết những chữ số thẳng hàng trực tiếp cột cùng nhau.

- Tính : Cộng hoặc trừ những chữ số thứu tự kể từ cần thanh lịch trái

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{80}\\{18}\end{array}}\\\hline{\,\,\,98}\end{array}\)                          \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{54}\\{27}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,81}\end{array}\)                                 \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{30}\\{70}\end{array}}\\\hline{\,\,100}\end{array}\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{30}\\{13}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,17}\end{array}\)                            \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{32}\\{15}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,17}\end{array}\)                          \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{100}\\{\,\,50}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,\,50}\end{array}\) 

Bài 3

Bài 3 (trang 119 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Mỗi loài vật che số nào?

Phương pháp giải:

Dựa nhập bảng nằm trong, bảng trừ nhằm ghi chép những quy tắc tính vừa lòng đề bài xích, kể từ bại liệt tìm kiếm ra số tuy nhiên từng loài vật che.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

• 9 + 7 = 16, vì thế chú bọ rùa red color che số 7.

• 14 – 6 = 8 , vì thế chú bọ rùa màu xanh da trời lá cây che số 14.

• 80 – 60 = trăng tròn, vì thế chú bọ rùa màu sắc tím che số 60.

• 40 + 10 = 50, vì thế chú bọ rùa màu xanh da trời domain authority trời che số 40.

TT

Thử thách (trang 119 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Chọn tía số rồi ghi chép những quy tắc tính (theo mẫu).

Mẫu:

23 + 27 = 50                  50 – 27 = 23

27 + 23 = 50                  50 – 23 = 27

Phương pháp giải:

Tính nhẩm tổng của nhì số rồi ghi chép những quy tắc nằm trong, quy tắc trừ tương tự động khuôn mẫu tiếp tục mang lại.

Lời giải chi tiết:

34 + 26 = 60                      60 – 34 = 26

26 + 34 = 60                      60 – 26 = 34

28 + 12 = 40                      40 – 28 = 12

12 + 28 = 40                      40 – 12 = 28

Bài 4

Bài 4 (trang 120 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Số?

Phương pháp giải:

Ta thấy tổng của nhì số bám theo cột dọc bởi vì 50, vì thế nhằm dò la số không đủ ở sản phẩm bên dưới tớ lấy 50 trừ cút số ứng ở sản phẩm bên trên.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

50 – 30 = 20                50 – 25 = 25

50 – 12 = 38                50 – 6 = 44                        50 – 36 = 14.

Vậy tớ với thành quả như sau:

Bài 5

Bài 5 (trang 120 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Số?

Cho biết tía số cạnh nhau bám theo sản phẩm ngang hoặc cột dọc đều phải có tổng là trăng tròn.

Phương pháp giải:

Áp dụng ĐK đề bài xích “ba số bám theo sản phẩm ngang hoặc cột dọc đều phải có tổng là 15” nhằm dò la những số không đủ.

Lời giải chi tiết:

Ta viết số những cột như sau:

- Tìm số cần thiết điền nhập vệt ? ở cột (1):

Ta có: ? + 10 + 4 = trăng tròn, hoặc ? + 14 = trăng tròn, vì thế ? = 6.

- Tìm số cần thiết điền nhập vệt ? sản phẩm bên dưới nằm trong ở cột (3):

Ta có: 11 + 6 + ? = trăng tròn, hoặc 17 + ? = trăng tròn, vì thế ? = 3.

- Tìm số cần thiết điền nhập vệt ? sản phẩm bên trên nằm trong ở cột (4):

Ta có: 15 + 5 + ? = trăng tròn, hoặc trăng tròn + ? = trăng tròn, vì thế ? = 0.

- Tìm số cần thiết điền nhập vệt ? ở cột (5):

Ta có: 4 + ? + 10 = trăng tròn, hoặc 14 + ? = trăng tròn, vì thế ? = 6.

Khi bại liệt tớ có:

- Tìm số cần thiết điền nhập vệt ? sản phẩm bên trên nằm trong ở cột (2):

Ta có: 6 + 8 + ? = trăng tròn, hoặc 14 + ? = trăng tròn, vì thế ? = 6.

- Tìm số cần thiết điền nhập vệt ? ở cột (3):

Ta có: 15 + ? + 3 = trăng tròn, hoặc 18 + ? = trăng tròn, vì thế ? = 2.

- Tìm số cần thiết điền nhập vệt ? ở cột (4):

Ta có: 0 + ? + 4 = trăng tròn, hoặc 4 + ? = trăng tròn, vì thế ? = 16.

Khi bại liệt tớ có:

- Tìm số cần thiết điền nhập vệt ? ở cột (2):

Ta có: 6 + ? + 11 = trăng tròn, hoặc 17 + ? = trăng tròn, vì thế ? = 3.

Vậy tớ với thành quả như sau:

Bài 6

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài xích nhằm xác lập số con cái đom đóm cất cánh ra bên ngoài và số con cái đom đóm sót lại vào trong bình, kể từ bại liệt hoàn thành xong được tóm lược.

- Để dò la số con cái đom đóm khi đầu với vào trong bình tớ lấy số con cái đom đóm cất cánh ra bên ngoài cùng theo với số con cái đom đóm sót lại vào trong bình.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bay rời khỏi ngoài: 7 con

Trong bình:    5 con

Lúc đầu:         ... con?

Lời giải

Lúc đầu vào trong bình với số con cái đom đóm là:

7 + 5 = 12 ( con)

Đáp số: 12 con cái.

Bài 7

Xem thêm: Câu Đố Trẻ Em Hay Nhất Có Đáp Án [Trẻ Các Lứa Tuổi]

Bài 7 (trang 121 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Mỗi loài vật mang lại vệt quy tắc tính này (+,  – ) ?

Phương pháp giải:

Dựa nhập thành quả của những quy tắc tính nhằm điền vệt quy tắc tính.

Lời giải chi tiết:

a) 76 + trăng tròn = 96                              b) 0 + 51 = 51

    76 – trăng tròn = 56                                   83 – 83 = 0

                                                          42 - 0 = 42

c) 35 + 19 = 19 + 35

Bài 7

Vui học tập (trang 112 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Giúp chúng ta Kiến dò la đàng về ngôi nhà.

Phương pháp giải:

Xác quyết định những quy tắc tính với lưu giữ, kể từ bại liệt tìm kiếm ra đàng về ngôi nhà cho mình Kiến.

Lời giải chi tiết:

Bài 8

Bài 8 (trang 122 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Viết quy tắc tính dò la số con cái bọ rùa được đặt ra những câu hỏi ở từng hình vẽ sau.

Phương pháp giải:

a) Để dò la tổng số con cái bọ rùa tớ thực hiện quy tắc tính nằm trong.

b, c) Để dò la số con cái bọ nhập dù trống không tớ thực hiện quy tắc tính trừ, tức là lấy tổng trừ cút số con cái bọ rùa tiếp tục biết.

Lời giải chi tiết:

Bài 9

Bài 9 (trang 123 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Số?

a) quý khách hàng gái với nhiều hơn thế chúng ta trai .?. phân tử đậu.

b) quý khách hàng trai với thấp hơn nữ giới .?. phân tử đậu.

Phương pháp giải:

- Quan sát hình vẽ nhằm dò la số phân tử đậu từng chúng ta với.

- Thực hiện tại quy tắc trừ 12 – 8, kể từ bại liệt tìm kiếm ra số phân tử đậu nữ giới với nhiều hơn thế chúng ta trai và số phân tử đậu chúng ta trai với thấp hơn nữ giới.

Lời giải chi tiết:

Quan sát tớ thấy nữ giới với 12 phân tử đậu, chúng ta trai với 8 phân tử đậu.

Ta có: 12 – 8 = 4.

Vậy:

a) quý khách hàng gái với nhiều hơn thế chúng ta trai 4 phân tử đậu.

b) quý khách hàng trai với thấp hơn nữ giới 4 phân tử đậu.

Bài 10

Bài 10 (trang 112 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Bạn trai với 15 phân tử đậu. quý khách hàng gái với thấp hơn chúng ta trai 7 phân tử đậu. Hỏi nữ giới với từng nào phân tử đậu?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài xích nhằm xác lập số phân tử đậu chúng ta trai với và số phân tử đậu nữ giới với thấp hơn chúng ta trai, kể từ bại liệt hoàn thành xong được tóm lược.

- Để dò la số phân tử đậu nữ giới với tớ lấy số phân tử đậu chúng ta trai với trừ cút số phân tử đậu nữ giới với thấp hơn chúng ta trai.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bạn trai:   15 phân tử đậu

Bạn gái với thấp hơn chúng ta trai: 7 phân tử đậu

Bạn gái:   ... phân tử đậu ?

Lời giải

Bạn gái với số phân tử đậu là:

15 – 7 = 8 ( phân tử đậu)

Đáp số: 8 phân tử đậu.

Bài 11

Bài 11 (trang 123 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Giải Việc bám theo tóm lược sau:

Bạn gái:      15 phân tử đậu

Bạn trai nhiều hơn thế chúng ta gái:  5 phân tử đậu

Bạn trai:     ... phân tử đậu ?

Phương pháp giải:

Để dò la số phân tử đậu chúng ta trai với tớ lấy số phân tử đậu nữ giới với cùng theo với số phân tử đậu chúng ta trai với nhiều hơn thế nữ giới.

Lời giải chi tiết:

Bạn trai với số phân tử đậu là:

15 + 5 = trăng tròn ( hạt)

Đáp số: trăng tròn phân tử đậu.

Bài 12

Câu 12 (trang 124 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Quan sát hình vẽ những con cái bọ rùa.

a) Số?

• Theo sắc tố, số bọ rùa bên trên bao gồm .?. loại.

• Có .?. con cái bọ rùa red color.

   Có .?. con cái bọ rùa gold color.

   Có .?. con cái bọ rùa màu xanh da trời.

   Có .?. con cái bọ rùa màu sắc tím.

b) Đặt  vào bảng (mỗi  thể hiện tại một con).

• Bọ rùa màu sắc gì nhiều nhất? Bọ rùa màu sắc gì không nhiều nhất?

• Bọ rùa red color nhiều hơn thế bọ rùa gold color từng nào con?

Phương pháp giải:

- Quan sát kĩ hình vẽ, kiểm điểm số bọ rùa từng màu sắc rồi điền nhập khu vực chấm.

- So sánh nhằm dò la bọ rùa có khá nhiều nhất, bọ rùa với tối thiểu.

- Để dò la số con cái bọ rùa red color nhiều hơn thế bọ rùa gold color tớ lấy số con cái bọ rùa red color trừ cút số con cái bọ rùa gold color.

Lời giải chi tiết:

• Theo sắc tố, số bọ rùa bên trên bao gồm 4 loại.

• Có 18 con cái bọ rùa red color.

   Có 9 con cái bọ rùa gold color.

   Có 14 con cái bọ rùa màu xanh da trời.

   Có 11 con cái bọ rùa màu sắc tím.

b) 

Ta có: 9 < 11 < 14 < 18.

Bọ rùa red color nhiều hơn thế gold color số con cái là:

                   18 – 9 = 9 (con)

Vậy: Bọ rùa red color tối đa, bọ rùa gold color tối thiểu.

        Bọ rùa red color nhiều hơn thế gold color 9 con cái.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời tạo nên - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết gom con cái lớp 3 học tập chất lượng tốt, nâng tầm điểm 9,10. Hoàn trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

BÀI VIẾT NỔI BẬT