Từ Điển - Từ thôi có ý nghĩa gì

Tra cứu vãn Từ điển Tiếng Việt - từ: thôi

thôi dt. Chặp, hồi, tràng, đoạn, giờ đồng hồ có một khoảng chừng thì giờ lâu năm hay như là 1 khoảng chừng lối lâu năm, ko gián-đoạn: Nói cho 1 thôi, cút một thôi ko ngủ.
thôi đt. Dứt, quăng quật nhau, ko công cộng bên nhau nữa: Chủ thôi người làm; phu nhân ông xã thôi nhau; Ví dầu tình bậu mong muốn thôi, Bậu gieo giờ đồng hồ dữ mang đến rồi bậu đi ra (CD) // trt. Đành vậy: Thế thôi; Không thương nhau nữa thì thôi, Có gì nhưng mà cần đập nồi xán mâm?(CD). // tht. Tiếng bảo dừng lại, dứt đi: Thôi! Đủ rồi; thôi! chớ rằng nữa. // Ôi thôi rằng đôn đốc, giờ đồng hồ kêu ca thất vọng: Buồn riêng biệt thôi lại tủi thì thầm, Một duyên, nhị nợ, thân phụ lầm lấy nhau (CD).
thôi dt. Miếng vải vóc tua phủ phần bên trên áo tang: Ty-thôi, áo trảm-thôi.
thôi đt. Hối, đôn đốc cho tới, giục giã: Giấy thôi, phiếu thôi, tờ thôi, trát thôi.
thôi đt. Đẩy cho tới.
Nguồn tham ô khảo: Từ điển - Lê Văn Đức
thôi - I. đg. Ngừng hẳn lại, đình chỉ : Thôi việc ; Nghịch lẩn thẩn, bảo mãi ko thôi. II. th. Từ hô bảo ngừng lại : Thôi ! yên ổn tức thì ! .III. ph. 1. Không vượt lên thể, không tồn tại gì không chỉ có vậy : Hai người thôi cũng đầy đủ ; Chỉ cần thiết mức độ học tập lớp năm thôi ; Mới cho tới ngày hôm qua thôi. 2. Từ thao diễn ý tuyệt vọng, sở hữu nghĩa "thế là hết" : Thôi còn chi nữa nhưng mà hòng (K) . 3. Rồi sau, tiếp sau đó : Tôi vẫn biết tính ông xã tôi, Cơm no thì nước, nước thôi lại trầu (cd).
- d. 1. Quãng lối lâu năm : Chạy một thôi mới mẻ đuổi theo kịp. 2. Hơi lâu: Mắng một thôi.
- đg. Nói màu sắc lăn ra khi bị độ ẩm hoặc ẩm ướt : Cái khăn thôi thâm cả chậu thau nước.
- t. Nói the lụa lâu năm đi ra vì như thế vẫn người sử dụng lâu : áo the thôi cho tới một gấu.
Nguồn tham ô khảo: Từ điển ngỏ - Hồ Ngọc Đức
thôi dt. Khoảng thời hạn kha khá lâu năm, liên tiếp ra mắt hoạt động và sinh hoạt gì: nói một thôi o Tát vài ba thôi là nước xấp xỉ chân ruộng.
thôi I. đgt. 1. Ngừng hẳn, không thể kế tiếp thao tác gì tê liệt nữa: Cháu vẫn thôi bú o thôi chức chủ tịch xã o làm mang đến đoạn mới mẻ thôi. 2. Cũng chẳng sao, coi như ko hề gì, không tồn tại gì cần rằng nữa: không quí thì thôi. II. trt. 1. Từ nhấn mạnh vấn đề sự giới hạn về phạm vi, cường độ vừa mới được rằng đến: chỉ rằng chừng ấy thôi o Chỉ vài ba ngày thôi, từng việc đâu lại nhập đấy. 2. Từ nhấn mạnh vấn đề sự xác minh nhằm thuyết phục người hội thoại ngoài cần do dự nhiều: Sớm muộn gì rồi cũng giải quyết và xử lý dứt điểm chuyện này thôi. 3.Từ nhấn mạnh vấn đề sự miễn chống cần gật đầu điều gì tê liệt, vì như thế khó khăn hoàn toàn có thể thay cho thay đổi được: Đành vậy thôi o Tôi cũng cần thực hiện như vậy thôi. III. tht. 1 Từ biểu thị sự nuối tiếc vì như thế sở hữu điều ko hoặc xảy ra: Thôi, thế là không còn o Thôi! không thể thực hiện được gì nữa. 2. Từ biểu thị ý can ngăn, không thích nhằm xẩy ra hoặc kế tiếp việc gì đó: thôi, chớ khóc nữa!
thôi đgt. 1. Lan sang trọng, nhuốm màu sắc dung dịch nhuộm sang trọng vật không giống khi bị độ ẩm ướt: Phẩm nhuộm thôi đi ra tay o Quần nhuộm xanh rì thôi đi ra áo white do ngâm công cộng chậu. 2. (Áo quần) chảy sệ xuống dãn ra: Chiếc áo mới mẻ may nhưng mà thôi lâu năm ra.
thôi Thúc giục: thôi miên o thôi đôn đốc o thôi tra.
thôi Đẩy: thôi thụi o thôi xao.
Nguồn tham ô khảo: Đại Từ điển Tiếng Việt
thôi dt 1. Quãng lối dài: Đi một thôi lối học tập một sàng khôn khéo (tng)
2. Hồi lâu: Về căn nhà bị u mắng một thôi; Đau yêu cầu đoạn, ngất yêu cầu thôi (K).
thôi đgt 1. Ngừng hẳn lại; Không kế tiếp nữa: Thôi việc; Kiếp phong trần biết khi nào là thôi (K)
2. Không cần thiết nữa; Không thiết nữa: Thà rằng chẳng biết thì thôi (cd)
3. Xong: Tiệc thôi, ai nấy thuộc sở hữu (BNT).
trgt Không vượt lên thế, Không rộng lớn nữa: Tơ duyên ngắn ngủn ngủi sở hữu ngần ấy thôi (K); Hai người thôi cũng đầy đủ.
tht Từ cho thấy thêm ko cần thiết thêm: Thôi! Thế là đầy đủ rồi!.
trt Từ bịa cuối câu tỏ ý được rồi, đầy đủ rồi: Rồi thế nào là bà cũng thông thôi (NgTuân); Tôi chỉ việc một ngàn bạc thôi.
thôi đgt Nói màu sắc lăn ra khi bị độ ẩm hoặc ướt: Vì sở hữu những giọt mồ hôi, blue color của áo nhập thôi đi ra áo ngoài.
thôi đgt Nói tơ lụa chảy lâu năm xuống: Cái áo the vẫn thôi đi ra một gấu.
Nguồn tham ô khảo: Từ điển - Nguyễn Lân
thôi dt. Đỗi, hồi: Đi một thôi đàng, học tập một sàng khôn (T.ng).
thôi 1. đt. Nghỉ, giới hạn lại: Thôi học tập.
2. trt. Tiếng dùng để làm rằng tạm dừng, một vừa hai phải rồi: Thôi! Đừng rằng nữa. || Thôi nhưng mà, thôi vậy.
3. trt. Vừa đầy đủ, chừng ấy chớ ko tăng nữa: Năm đồng thôi. Ba phần thôi. || Một lát thôi.
thôi (khd) Thúc-giục: Thôi-thúc.
thôi (khd) Đẩy.
thôi (khd) Đồ tang-phục.
Nguồn tham ô khảo: Từ điển - Thanh Nghị
thôi 1. Dừng lại, nghỉ: Nó thôi thao tác vẫn lâu. Hai nước thôi tiến công nhau rồi. Văn-liệu: Thôi thì mặt mày khuất chẳng thà lòng đau (K). Lỗi thề bồi, thôi vẫn phủ-phàng với hoa (K). Thôi-thôi vốn-liếng cút đời căn nhà ma! (K). Thôi thì gác hiếu với tình một bên (Nh-đ-m). áo rách nát vẫn lưu giữ lấy tràng, Đủ đóng góp, đầy đủ chung với làng mạc thì thôi (C-d). 2. Khỏi, hết: Bệnh ko thôi. 3. Tiếng trợ-từ người sử dụng ở đầu câu, nhằm tỏ ý là đầy đủ rồi, ngán rồi, không còn rồi, không tồn tại gì nhưng mà hòng nữa: Thôi, ko rằng nữa! Thôi, còn chi nữa nhưng mà mong! Thôi thì tao cũng bạt mạng mang đến xong!.
thôi Đỗi, hồi, chặp: Đi một thôi lối. Mắng cho 1 thôi, một hồi Văn-liệu: Đi một thôi lối, học tập một sàng khôn (T-ng).
thôi I. Nói về những màu sắc bị nước nhưng mà dã đi ra, chạc ra: Cầm loại khăn đỏ rực ẩm ướt thôi đi ra tay.
II. Nói về loại quần chảy lâu năm xuống: Cái áo trước tách một vừa hai phải, sau thôi đi ra lâu năm quá.
thôi Thúc-giục: Thôi-thúc. Trát quan liêu thôi dân lên hầu.
thôi Đẩy (không người sử dụng một mình).
Nguồn tham ô chiếu: Từ điển - Khai Trí