Tuyển tập 272 bài toán lớp 1 ôn tập theo chủ đề

Tổng phù hợp bài xích tập luyện Toán lớp 1 mới mẻ nhất

Tuyển tập luyện 272 câu hỏi lớp 1 ôn tập luyện bám theo mái ấm đề

Tuyển tập luyện 272 câu hỏi lớp 1 ôn tập luyện bám theo chủ thể được VnDoc thuế tầm, tổ hợp những bài xích tập luyện Toán hay phải đi toàn cỗ công tác học tập Toán lớp 1, là tư liệu tiếp thu kiến thức hoặc giành riêng cho những em học viên và thầy cô xem thêm, với những bài xích tập luyện kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên. Sau phía trên chào thầy cô với những em xem thêm và vận chuyển về rất đầy đủ bài xích tập luyện.

Bạn đang xem: Tuyển tập 272 bài toán lớp 1 ôn tập theo chủ đề

 • Tổng phù hợp 51 bài xích Toán đem điều văn lớp 1
 • Bài tập luyện toán lớp 1 cơ bạn dạng và nâng cao
 • 10 bài xích Toán nâng lên giành riêng cho học viên đảm bảo chất lượng lớp 1
 • Bài tập luyện toán đem điều văn lớp 1

Bài 1: Số?

......+ 26 = 46                                    98 - ..... = 38                      6 + .... = 17

78 - .... = 70 .                                      ... – 71 = 12                    .....+ 37 = 67

90 - .... = 70                                         76 - ... = 0                        54 - .... = 54

Bài 2: Tính

86 – 36 = ....

86 – 56 = ....

50 + 34 = ....

97 – 47 =.....

97 – 50 = ....

50 + 47 = .......

68 – 38 = .....

34 + 30 = ....

60 – 40 = .....

60 + 40 = ....

100 – 40 = ....

100 – 60 = ....

Bài 3: Tính

40 + 30 + 8 = .....

50 + 40 + 7 = ....

70 – 30 + 2 = ....

90 – 50 + 4 = ...

97 - 7 – 40 = ...

97 – 40 – 7 = ...

Bài 4: < > =

40 + 5 ...... 49 – 7

......................................................

79 – 28 ...... 65 – 14

......................................................

34 + 25 ..... 43 + 15

......................................................

79 – 24 ..... 97 – 42

......................................................

Bài 5: Lớp học tập đem trăng tròn học viên phái mạnh và 16 học viên nữ giới. Hỏi lớp đem toàn bộ từng nào học tập sinh?

Bài giải

................................................................................................................................

Bài 6: Viết số:

Bảy mươi ba: ………….

Ba mươi bảy: ………….

Chín mươi lăm: ……….

Năm mươi chín: ………

Sáu mươi tư : ……………

Năm mươi mốt: ………

Bài 7: Đặt tính rồi tính

17 - 6

.........

.........

.........

10 + 6

.........

.........

.........

18 - 8

.........

.........

.........

17 - 3

.........

.........

.........

12 + 5

.........

.........

.........

14 + 4

.........

.........

.........

2 + 13

.........

.........

.........

15 - 4

.........

.........

.........

Bài 8: Tính

18 centimet - 8cm + 7 centimet =.............

15 centimet + 4 centimet - 9 centimet = ............

12 centimet + 6 centimet - 6 centimet = ............

16 centimet - 2 centimet - 4 centimet = ............

19 centimet - 5 centimet + 3 centimet =.............

10 centimet + 7 centimet - 5 centimet = ............

14 centimet - 4 centimet + 4 centimet = ............

11 centimet + 8 centimet - 4 centimet = ............

Bài 9: An đem 12 viên bi, Lan đem 7 viên bi. Hỏi cả nhị các bạn đem toàn bộ từng nào viên bi?

Bài 10: Giải câu hỏi bám theo tóm lược sau:

Tuyển tập luyện 272 câu hỏi lớp 1 ôn tập luyện bám theo mái ấm đề

Bài 11: Đặt tính rồi tính:

50 + 30

60 + 10

20 + 70

40 + 40

Bài 12: Tính:

30cm + 40cm =.............

50cm + 10cm = ............

20cm + 50cm =.............

60cm + 30cm = ............

Bài 13:

a) Khoanh nhập số rộng lớn nhất: 20; 80; 90; 60; 40.

b) Khoanh nhập số bé bỏng nhất: 30; 60; 50; 80; trăng tròn.

Bài 14: a) Điền lốt > ; < ; = nhập khu vực chấm:

40 + trăng tròn ....... 70

90 ....... 60 + 30

50 + 30 ....... 80

50 + 10 ....... 50

b) Viết số tương thích nhập dù trống:

Tuyển tập luyện 272 câu hỏi lớp 1 ôn tập luyện bám theo mái ấm đề

c) Đúng ghi đ, sai ghi s nhập dù trống:

Tuyển tập luyện 272 câu hỏi lớp 1 ôn tập luyện bám theo mái ấm đề

Bài 15: Anh đem 30 que tính, em đem trăng tròn que tính. Hỏi anh và em đem toàn bộ từng nào que tính?

Tóm tắt:

Anh có: ....... que tính

Em có: ........ que tính

Tất cả có:... que tính?

Bài giải

..................................................................

..................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Bài 16: Đặt tính rồi tính:

30 + 50
..............
..............
..............
60 - 30
..............
..............
..............
13 + 4
..............
..............
..............
19 - 6
..............
..............
..............

Bài 17:

a) Tính:

19 - 4 + 5 = ......

30 - trăng tròn + 8 = .......

b) Số?

........ + 6 = 18

80 - ....... = 30

Bài 18:

a) Điền lốt > ; < ; = nhập dù trống:

14 + 5 ................ 18

80 - 50 .............. 70 - 20

b) Viết những số 40, 70, 9, 15, 10 bám theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:

..........................................................................................

Bài 19:

a) Viết (theo mẫu):

- Số trăng tròn bao gồm 2 chục và 0 đơn vị

- Số 50 bao gồm .... chục và ..... đơn vị

- Số 27 bao gồm ..... chục và ..... đơn vị

b) Đúng ghi đ, sai ghi s nhập dù trống:

30cm + 40cm = 70

50cm + 10cm = 60 cm

20cm + 50cm = 70cm.

60cm - 30cm = 90cm

Bài 20: Lớp 1A đem 40 học viên, lớp 1B đem 3 chục học viên. Hỏi cả nhị lớp đem từng nào học tập sinh?

Lớp 1A: .......học viên Đổi: 3 chục học viên = ......... học tập sinh

Lớp 1B: ........ học tập sinh

Cả nhị lớp:... học tập sinh?

Bài 21: Số?

……+ 23 = 46

98 - ….. = 34

6 + …. = 17

78 - …. = 70

…. – 71 = 12

…..+ 34 = 67

90 - …. = 70

76 - … = 0

54 - …. = 54

Bài 22: Tính

86 – 34 = ….

86 – 52 = ….

52 + 34 = ….

97 – 47 =…..

97 – 50 = ….

50 + 47 = …….

68 – 34 = …..

34 + 34 = ….

60 – 40 = …..

60 + 40 = ….

100 – 40 = ….

100 – 60 = ….

Bài 23:

40 + 30 + 8 = …..

50 + 40 + 7 = ….

70 – 30 + 2 = ….

90 – 50 + 4 = …

97 - 7 – 40 = …

97 – 40 – 7 = …

Bài 24: < > =

40 + 5 …… 49 – 7

79 – 28 …… 65 – 14

34 + 25 ….. 43 + 15

79 – 24 ….. 97 – 42

Xem thêm: Bảng Chữ Cái Tiếng Việt Chuẩn Và Đầy đủ Mới Nhất - Review EDU

Bài 25: Lớp học tập đem trăng tròn học viên phái mạnh và 16 học viên nữ giới. Hỏi lớp đem toàn bộ từng nào học tập sinh?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Bài 26: Viết số:

Bảy mươi ba: ………….

Ba mươi bảy: ………….

Chín mươi lăm: ……….

Năm mươi chín: ………

Sáu mươi tư: ……………

Năm mươi mốt: ………

Bài 27: Lớp em đem 36 bạn; đem 14 các bạn đến lớp vẽ. Số các bạn còn sót lại đến lớp hát. Hỏi lớp em đem từng nào bạn làm việc hát?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Bài 28: Lớp em đem 22 các bạn xếp loại khá và 10 các bạn xếp loại đảm bảo chất lượng. Hỏi lớp em đem toàn bộ từng nào các bạn được xếp loại khá và giỏi?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Bài 29:

a, Viết những số nhập khu vực chấm

- ......, 56 ,........ ,......... ,......... , ..... ,......., 62, ..... , ......., ........, ......., ....., 68.

- 78, 77, 76, ........, ........, ......., .........., ..........., ........, ......., 68

- 41 , 40 , 39, ..........., ........., ......., .......,......., 33

b, Đọc số

64 : ............................. 65 : ...................................

31: .............................. 5: .............................

Bài 30 : Tính

20 + 30 – 40 = ........

70 centimet - 30 centimet + 26 centimet = .............

68 – 48 + 26 = .......

57 centimet + trăng tròn centimet + 10 centimet = ............

Bài 31 : Điền lốt > , < , =

45 - 24 ......... 17 + 10                                   32 + 16 ......... trăng tròn + 28

24 + 35 .......... 78 - 21                                  37 - 17 ......... 56 - 36

Bài 32 : Số ?

51 + .......... < 56                           ....... + 67 = 89

......... - 8 > 80                               ........ + 32 = 45 + .......

Bài 33: Đặt tính rồi tính

42 + 36                                 25 + 74                   78 - 45                 99 - 54                2 + 82

Bài 34: Tính

43 + 22 + 31 = ……

96 – 43 – 22 = ……

89 – 43 – 25 = …….

89 – 25 + 43 = ……..

67 + 22 – 35 = ….

67 – 35 + 22 = ……

Bài 35: Có một thanh mộc được cưa trở thành nhị miếng lâu năm 32 centimet và 60 centimet . Hỏi thanh mộc khi đầu lâu năm từng nào xăng ti mét?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Bài 36: Viết những số

 • Từ 0 cho tới 9: ……………………………………………………………
 • Từ 10 cho tới 19: …………………………………………………………
 • Từ 90 cho tới 99: …………………………………………………………
 • Có toàn bộ …………… số mang trong mình 1 chữ số.

Bài 37: Viết số đem nhị chữ số trở thành số chục và số đơn vị chức năng ( bám theo mẫu):

53 = 50 + 3

35 = …………….

55 = ……………

10 = ……………..

36 = ………………

63 = ………………

33 = ……………….

40 = ………………

69 = ………………..

96 = ………………

99 = ………………

80 = ………………

Bài 38: Viết số ngay tắp lự trước và ngay tắp lự sau của số mang đến trước (theo mẫu):

14 ; 15 ; 16

…..; 79; ……

……; 25 ; …….

…….; 90 ; …….

……; 39 ; ……..

…….; 99; …….

Bài 39: Tính

40 + 50 = ……

50 + 40 = ……

60 + trăng tròn = …..

20 + 60 = ……

90 + 10 = ……

10 + 90 = ……..

62 + 35 = ……

35 + 62 = …..

72 + 27 = …..

27 + 72 = …..

53 + 35 = ….

35 + 53 = ….

Bài 40: Tính nhẩm

50 + trăng tròn + 6 = ….

50 + 30 + 9 = ……

70 + trăng tròn + 8 = ……

50 + 26 + 3 = …..

50 + 36 + 2 = …..

70 + 28 + 1 = …..

72 + 4 + 3 = …..

86 + 2 + 1 = ……

94 + 3 + 2 = …..

Bài 41: Tháng trước phụ vương thực hiện được trăng tròn ngày công. Tháng này phụ vương thực hiện được 22 ngày công. Tính số ngày công phụ vương thực hiện được nhập nhị mon cơ.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Bài 42: Mảnh vải vóc lâu năm 90cm. u may quần mang đến con cái không còn 70cm. Hỏi còn sót lại từng nào xăng ti mét vải?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Bài 43: Cho những số: 76; 85; 19; 5; 23 hãy ghi chép những số bám theo loại tự:

 • Từ bé bỏng cho tới lớn: …………………………………………………..
 • Từ rộng lớn cho tới bé: ……………………………………………………

Bài 44: Điền số tương thích nhập khu vực chấm

 • Số bé bỏng nhất đem nhị chữ số như thể nhau là: ………….
 • Số lớn số 1 đem nhị chữ số như thể nhau là: ………….
 • Lấy số lớn số 1 đem nhị chữ số như thể nhau trừ số bé bỏng nhất đem nhị chữ số như thể nhau được thành phẩm là: ……………

Bài 45: Đặt tính rồi tính:

45 + 32

32 + 45

77 - 32

77 - 45

6 + 33

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

Bài 46: Cho tía số 43 ; 68; 25 và những lốt +; -; = hãy ghi chép những quy tắc tính đúng

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Bài 47: < > =

99 – 55 ….. 88 – 33

88 – 33 …. 77 – 44

5 + 23 ….. 23 + 5

99 – 53 …. 89 – 43

55 + 44 ….. 72 + 27

98 – 35 …. 89 - 24

21 + 3 …. 29 – 4

57 – 23 …. 89 – 57

43 + 6 …. 46 + 3

Bài 48: Tính

53 + 24 + 2 = …..

53 + 2 + 24 = …

32 + 23 + 14 = …

79 – 23 – 14 = …

89 – 25 – 4 = …

89 – 4 – 25 = …

57 + 32 – 46 = …

57 – 46 + 32 = …

76 + trăng tròn – 5 = ….

89 – 29 + 5 = ….

68 – 45 + 21 = …

68 + 21 – 45 = …

Bài 49: Tháng này phụ vương thực hiện được 25 ngày công, u thực hiện được 24 ngày công. Hỏi phụ vương và u thực hiện được toàn bộ từng nào ngày công?

Tóm tắt

Bố làm: ….. ngày công

Mẹ làm: ….ngày công

Tất cả: ….. ngày công?

Bài giải

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Bài 50: Ô tô chính thức chạy khi 6 giờ ở thủ đô và cho tới TP. Hải Phòng khi 9h. Hỏi kể từ thủ đô dến hải Phòng xe hơi chạy không còn bao nhiêu giờ?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Bài 51: Ô tô chính thức chạy khi 3h ở TP. Hải Phòng và sau 3h sẽ tới thủ đô. Hỏi xe hơi cho tới thủ đô khi bao nhiêu giờ?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(Tài liệu vẫn còn đó, chào chúng ta vận chuyển tư liệu nhằm coi nội dung ăm ắp đủ).

Xem thêm: Từ ghép tiếng Việt: Định nghĩa, phân loại từ ghép và bài tập

......................................................................................

272 câu hỏi lớp 1 này được ôn tập luyện bám theo mái ấm đề: Phép nằm trong, quy tắc trừ, câu hỏi đồng hồ đeo tay, thăm dò số to hơn, thăm dò số nhỏ rộng lớn, luyện những dạng toán bịa tính rồi tính… Tất cả những dạng toán nhập công tác lớp 1 SGK tuy nhiên những em được học tập.

Trên phía trên chúng ta tiếp tục xem thêm Tuyển tập luyện 272 câu hỏi lớp 1 ôn tập luyện bám theo chủ thể, những chúng ta cũng có thể xem thêm những tư liệu tiếp thu kiến thức hữu ích khác ví như Bài tập luyện toán lớp 1 cơ bạn dạng và nâng lên, 10 bài xích Toán nâng lên giành riêng cho học viên đảm bảo chất lượng lớp 1 bên trên Toán lớp 1, Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 1, Giải bài xích tập luyện SGK Toán lớp 1 bên trên VnDoc.

BÀI VIẾT NỔI BẬT