Cách phát âm s, es (kèm bài tập phát âm s/es ở cuối) - Moon ESL

Đuôi -s/es được trừng trị âm là:

Bạn đang xem: Cách phát âm s, es (kèm bài tập phát âm s/es ở cuối) - Moon ESL

 • /ɪz/ khi âm cuối của kể từ gốc là âm gió (sibilant sounds): /s/-/z/, /ʃ/-/ʒ/, /tʃ/-/dʒ/
 • /s/ khi âm cuối của kể từ gốc là âm vô thanh (voiceless): /k/, /p/, /t/, /f/, /θ/
 • Đuôi -s/es được trừng trị âm là /z/ trong những tình huống sót lại.

Note: những chúng ta cũng có thể nghe phát âm kể từ hoặc câu giờ Anh bằng phương pháp bôi thâm phần chữ cần thiết phát âm, tiếp sau đó ấn vô loa.

Bài ghi chép liên quan: Bảng phiên âm giờ Anh Mỹ (IPA), Cách trừng trị âm ed, nối âm

Cách trừng trị âm “-s/-es” vô giờ Anh

Có 3 cơ hội trừng trị âm “-s/-es” vô giờ Anh: /ɪz/ (/əz/), /s/, hoặc /z/. m cuối của kể từ là âm dông (sibilant) thì trừng trị âm là /ɪz/ (/əz/), âm vô thanh thì trừng trị âm là /s/, hữu thanh là /z/.

Thầy Quang Nguyễn chỉ dẫn cơ hội trừng trị âm xua đuổi -s (video đăng bên trên vnexpress.net)

1. Khi đuôi “es” trừng trị âm là /ɪz/, /əz/

Quy tắc trừng trị âm /ɪz/,/əz/:

Nếu kể từ gốc kết cổ động vì thế một âm dông (sibilant sound): /s/-/z/, /ʃ/-/ʒ/, /tʃ/-/dʒ/, tiếp tục thêm thắt đuôi “es” và trừng trị âm là /ɪz/.

Tại sao lại là /ɪz/,/əz/?

Âm kết cổ động vì thế âm dông, nếu như thêm thắt s, z thì sẽ sở hữu 2 âm dông đứng cạnh nhau vô cùng khó khăn phát âm, nên tiếp tục thêm thắt âm /ɪ/ hoặc /ə/vào thân thiết cho tới tự do mồm rộng lớn => trở nên /ɪz/, /əz/.

Các tình huống rõ ràng của /ɪz/,/əz/:

Có toàn bộ 6 tình huống (Bôi thâm kể từ giờ Anh nhằm nghe phát âm mẫu)

 • Âm cuối là /s/: kisses, houses, buses
 • Âm cuối là /z/: roses, excuses
 • Âm cuối là /ʃ/: wishes, dishes
 • Âm cuối là /ʒ/: garages, massages
 • Âm cuối là /tʃ/: watches, witches, catches
 • Âm cuối là /dʒ/: languages, bridges
Mẹo lưu giữ cơ hội trừng trị âm /ɪz/:

Phát âm là /ɪz/ khi tận nằm trong kể từ bằng  -s (kiss) -x (fix), -ch (catch), -sh (wash), -ge (garage), -dge (bridge),-age (garage), -rge (large)

Luyện tập dượt trừng trị âm /ɪz/,/əz/

Hãy phát âm demo câu sau đây, tiếp sau đó bôi thâm đoạn text nhằm đánh giá coi bản thân trừng trị âm sở hữu đúng mực ko nhé:

She kisses the roses.

He wishes that he could speak 10 languages

2. Khi đuôi “s/es” được trừng trị âm là /s/

Quy tắc trừng trị âm là /s/:

Chữ “s” được trừng trị âm là /s/ khi phụ âm đứng cuối kể từ gốc:

– Không nên âm dông (sibilant sounds), và;

– Là một trong các 5 phụ âm vô thanh,

Tại sao lại thêm thắt âm /s/ nếu như phụ âm đứng cuối là vô thanh?

Âm kết cổ động là vô thanh (không lúc lắc cổ họng), nếu như thêm thắt “s” sẽ tiến hành trừng trị âm là /s/ cũng vô thanh ko lúc lắc trong cổ họng, thế thì mới có thể thuận mồm. Vô thanh chuồn với vô thanh!

Các tình huống trừng trị âm là /s/

Có 5 ngôi trường hợp:

Bôi thâm kể từ giờ Anh nhằm nghe phát âm mẫu

+ /k/ kicks, parks, books

+ /p/ stops, ships,drops

+ /t/cuts, cats, ants..

+ /f/ chefs, giraffes, laughs (âm cuối của kể từ “laugh” là âm /f/)

+ /θ/months, booths, two-fifths (2/5)

Mẹo lưu giữ cơ hội trừng trị âm /s/

Phát âm là /s/ khi tận nằm trong kể từ vì thế -k, -p -t, -f (trường phù hợp kết cổ động vì thế “th” thì cẩn trọng chút nghe từng người)

Luyện tập dượt trừng trị âm đuôi /s/

Hãy phát âm những câu sau đây, tiếp sau đó bôi thâm đoạn text nhằm đánh giá trừng trị âm

Bôi thâm kể từ giờ Anh nhằm nghe phát âm mẫu

He drops the books on the floor

It’s been 5 months I haven’t seen the ships passing by.

3. Khi đuôi s/es trừng trị âm là /z/

Quy tắc ‘s’ trừng trị âm là /z/

Khi âm đứng cuối của kể từ gốc:

 • Không nên âm gió
 • Là âm hữu thanh (Không nên 1 trong những 5 âm vô thanh ở trên)
Tại sao lại s sẽ tiến hành trừng trị âm là /z/ nếu như phụ âm đứng cuối là hữu thanh?

Âm kết cổ động là hữu thanh lúc lắc trong cổ họng, khi thêm thắt s được trừng trị âm là /z/ cũng hữu thanh lúc lắc trong cổ họng, thế thì mới có thể thuận mồm. Hữu thanh chuồn với hữu thanh.

Các tình huống ‘s’ trừng trị âm là /z/

Có 3 tình huống âm cuối được xem là /z/:

Bôi thâm kể từ giờ Anh nhằm nghe phát âm mẫu

 • Khi âm cuối là nguyên vẹn âm, ví dụ:

+ /i/ bees, knees, flees;

+ /u/ shoes, clues

 • Khi âm cuối là nguyên vẹn âm song, ví dụ:

+ /ei/ plays, pays, days

+ /oi/ employs, destroys, boys

Xem thêm: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 | SGK Toán lớp 2 - Cánh diều

+ /ai/ sighs, clarifies, simplifies

+ /au/ cows, allows, ploughs

+ /ou/ goes, toes, flows

 • Khi âm cuối là những phụ âm hữu thanh (voiced consonants) nước ngoài trừ những âm gió:

+ /b/ robs, clubs, lightbulbs

+ /d/ pads, ads, seeds

+ /g/ dogs, digs..

+ /ð/ breathes, bathes

+ /r/ car, doors,…

+ /l/ pulls, peels,…

+ /m/ aims, arms, worms

+ /n/ bans, attains

+ /ŋ/ sings, songs, longs (verb)

Trên đấy là một trong những quy tắc phát âm những đuôi “-s/-es” vô giờ anh gom cho chính mình dễ dàng lưu giữ. Hãy Note nằm trong quy tắc và nên rèn luyện rất nhiều lần thì mới có thể rất có thể sở hữu bản năng chất lượng tốt được.

Mẹo lưu giữ cơ hội trừng trị âm /z/: nếu đuôi “s, es” không trừng trị âm là /s/ hoặc /ɪz/, nó sẽ tiến hành trừng trị âm là /z/

Hướng dẫn cơ hội trừng trị âm giờ Anh chuẩn chỉnh /s/ và /z/

Cùng coi đoạn Clip chỉ dẫn của cô ấy Moon Nguyen, thạc sĩ Ngôn ngữ học tập, nghề giáo dạy dỗ giờ Anh bên trên Vnexpress.net.

Âm cuối s, es: nghe, ngữ pháp và ngữ nghĩa

Phát âm s, es tác động rất rộng lớn cho tới khả năng nghe của chúng ta, ví dụ:

She washes my clothes (bôi thâm kể từ giờ Anh nhằm nghe phát âm mẫu)

Nhiều khi, các bạn sẽ lăn tăn “washes” là gì nhỉ? Vì quen thuộc với kể từ “wash” có một âm tiết tuy nhiên ko nghĩ về rời khỏi nó phân tách thứ bực 3 thì trở nên 2 âm tiết.

Với đa số tình huống, thêm thắt đuôi -s/es giúp cho bạn nói chính ngữ pháp (động kể từ thứ bực 3 số không nhiều, danh kể từ và chiếm hữu cách). Nhưng nhiều khi, việc thê mhoặc bớt âm cuối rất có thể thực hiện tác động cho tới nghĩa của câu.

Ví dụ:

I love dogs = tôi yêu thương chó

I love dog = tôi mến thịt chó

Làm bài xích test trừng trị âm s/es (test 2) ở trang 2

Tác giả: Thầy Quang Nguyễn

Fanpage: MoonESL – trừng trị âm giờ Anh

Khóa học: Phát âm giờ Anh – thưa tự động nhiên

Khóa học: Phương pháp luyện nghe thâm thúy giờ Anh

Lượt xem: 43.104

Chia sẻ bài xích viết:


BÀI VIẾT NỔI BẬT